zivilrecht
Wieder mal: Der BGH zu Bewertungs­portalen (hier: Yelp)
17. Januar 2020
MG&P – Meinhardt, Gieseler & Partner, Kanzlei Nürnberg Aktuelles Arbeitsrecht
Risiken sachgrundloser Befristungen
10. Februar 2020